راه حل حرفه ای روشنایی LED - HUAYI Lighting
زبان

روی Zhongshan در منطقه خلیج تمرکز کنید و در دو طرف تنگه تایوان بدرخشید!

سپتامبر 16, 2023

Huayi Lighting تبادلات و ادغام بین تنگه را منعکس می کند

دعوت به محل اصلی - مرکز فرهنگ و هنر Zhongshan

اجرای پروژه های بازسازی و بهبود روشنایی صرفه جویی در مصرف انرژی برای وسایل روشنایی تئاتر

کمک به برگزاری موفقیت آمیز پنجمین فروم تنگه ژونگشان

درخواست خود را ارسال کنید

زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی

درخواست خود را ارسال کنید