વ્યવસાયિક એલઇડી લાઇટિંગ સોલ્યુશન -હુવાય લાઇટિંગ
ભાષા

વી.આર

નવી VR ટેક્નોલોજી તમને વાસ્તવિક દ્રશ્યો પર લઈ જાય છેનોંધ: જો તમારે સાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને તમારી વાસ્તવિક સંપર્ક માહિતી અને મુલાકાતની આવશ્યકતાઓ ભરો, અમે તમને સમયસર માર્ગદર્શન આપવા માટે સ્ટાફની વ્યવસ્થા કરીશું.

ખુલવાનો સમય:

09:00-18:00 (બેઇજિંગ સમય)

01:00-10:00 (ગ્રીનવિચ સમય)

17:00-02:00 (પેસિફિક સમય)

એક અલગ ભાષા પસંદ કરો
વર્તમાન ભાષા:ગુજરાતી

તમારી પૂછપરછ મોકલો