වෘත්තීය LED ​​ආලෝක විසඳුම -HUAYI ආලෝකය
භාෂාව

Vr

නව VR තාක්ෂණය සැබෑ දර්ශන වුවද ඔබව රැගෙන යයිසටහන: ඔබට වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර ඔබගේ සැබෑ සම්බන්ධතා තොරතුරු සහ පැමිණීමේ අවශ්‍යතා පුරවන්න, අපි ඔබට නියමිත වේලාවට මඟ පෙන්වීමට කාර්ය මණ්ඩලයක් සූදානම් කරන්නෙමු.

විවෘත කරන වේලාවන්:

09:00-18:00 (බීජිං වේලාව)

01:00-10:00 (ග්‍රීන්විච් වේලාව)

17:00-02:00 (පැසිෆික් වේලාව)

වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න